EU-funded FLEG II Program has completed in February 2017. Learn more about the Program and its results, read the final reports, or contact us.

ADA-funded FLEG Program is active. Learn about the Program or read the latest news.

 
15/10/2016

"Meşənin qəhrəmanları: Ayla Əliyeva, Azərbaycan"ş

5 dəqiqəlik qısa film Azərbaycanda yaşayan və dostları ilə meşələrin qorunmasında yaxından iştirak edən məktəbliyə həsr olunub.

“Meşənin qəhramanları” seriyası meşələrə qayğı göstərən və onların gələcək nəsillər üçün saxlanılmasında yaxın iştirak edən insanlara həsr olunur. “Meşənin qəhramanlarını” birləşdirən həmdə onların FLEG II Proqramı ilə əməkdaşlığıdır. Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən bu Proqram 2016-ci ilin sonunda başa çatır. “Meşənin qəhramanları” seriyası Proqramın 5 il ərzində əldə etdiyi nəticələrinin cəmlənməsidir.

Sizlərə bu gün təqdim edilən 5 dəqiqəlik video filmin qəhramanı Ayla Əliyevadır. O, Qax şəhərinin №3-li orta məktəbində fəaliyyət göstərən gənc meşəçilər dəstəsinin başçısıdır. Video filmində Ayla həyətında öz yolunun tapmasından və onu əhatə edən dünyanın yaxşılaşdırmasından söhbət açır.

Filmin istehsalçısı Panda Agentliyidir.


Subscribe to FLEG II news

* indicates required
Yes, I would like to receive FLEG II ENPI (East):
I would like to receive news updates in:
Email Format

Subscribe to FLEG II news

* indicates required
Yes, I would like to receive FLEG II ENPI (East):
I would like to receive news updates in:
Email Format